Filosofisk konfirmation

– et godt alternativ

Mange har svært ved at se sig selv i den kristne konfirmation, der alene bekender sig til en Gud og til kirkens forvaltning af Bibelen. Der skal de lære at de “forsager Djævelen og alle hans gerninger” og at de tror på “Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.” De er måske ikke lige der i deres liv, hvor de er klar til at forpligte sig til en tro. Andre føler måske heller ikke at eksisterende alternativer, som f.eks. den humanistiske konfirmation med en mere ateistisk tilgang, rammer plet – og for dem kan filosofisk konfirmation være et godt bud. Og andre igen har fået en smag for filosofi, for de store spørgsmål og tanker, som de ønsker at prøve af. Og her møder de ligesindede fra andre skoler, der har det på præcis samme måde.

Vi tilbyder en vej for dig, der søger mening og indsigt, uden at du nødvendigvis føler dig bundet af en bestemt religiøs tro eller en rent ateistisk tilgang.

Udtalelse fra konfirmand:

”Jeg har lært noget om mig selv. Den jeg er, og den jeg vil blive ”


• Sven

Bevar din indre ’Spørge-Jørgen’

For os er der stadig en tro på, at vi er en del af noget stort og meningsfuldt – at man kan finde svar på store vanskelige spørgsmål ved at vende blikket mod de overvejelser, de store filosoffer bl.a. har gjort sig. At man med sin indre ’Spørge-Jørgen’ kan finde svar og en vej i livet – en vej til et godt liv på et reflekteret og stærkt fundament. Det er vigtigt at have noget at holde fast i, når man går fra et barns til en voksens rettigheder og pligter.

Vi sætter dialogen i gang

Vi sætter gang i dialogen med dine omgivelser – med de andre elever, med din familie eller venner. Du vil opleve, at der er stor viden at trække på, hvis man tager samtalen op. Den forandringsproces du går igennem i overgangen til voksen, den står du selv for. Vi viser dig muligheder og introducerer dig til viden fra andre store tænkere igennem tiden.

Filosofisk konfirmation træner dømmekraften

Vi taler om den verden, vi lever i og træner dømmekraften. Vi er hverken forpligtet på den kristne tro, som den kristne konfirmation, eller på at være imod religion som den humanistiske konfirmation. I filosofisk konfirmation hjælper vi dig med at danne dine egne holdninger og tage stilling til tro og værdier.

Det ligger os på sinde at tilbyde dig viden om verden. Til filosofisk konfirmation vil du bl.a. få et overblik over de store religioner, deres ligheder og forskelle og viden om, hvordan man bliver voksen i forskellige kulturer. Det vil give dig et bedre udgangspunkt for selv at tage stilling.

Vi vil styrke dine evner til at begå dig i verden ud fra viden, vi finder i den klassiske filosofi eller den store litteratur med fortællinger og myter, som vi omsætter til vores liv i dag.